• GENERALFORSAMLING

  Generalforsamling afholdt mandag d. 27. maj 2024 kl. 1930 i Idestrup Forsamlingshus. Se generalforamlingens dokumenter under >Om vandværket >Generalforsamling.

 • OPRÅB TIL FORBRUGERE MED ANALOGE MÅLERE

  Arbejdet med montage og registrering af digitale målere er næsten færdigt. Vi mangler omkring 40 målere. Det er vigtigt at træffe aftale med Fa. Rygaard VVS,. Der bedes anvendt SMS på tlf. 4940 0467. Vi fortsætter i 2024..!

 • ADMINISTRATION

  Vandværkets administration er pr. 1. april 2023 overgået til Øernes Revision, Langgade 4, 4800 Nykøbing F, Se nærmere i bunden af siden.

 • Nye forbrugsmålere.

  Alle forbrugsmålere udskiftes i 2022-23 til elektroniske målere. Disse fjernaflæses hver time og ved årets udgang. Målerne har en teknik, der giver alarm ved f.eks. utætheder eller løbende vandhaner og toiletter.

 • Drik vand fra hanen

  Rent vand fra hanen er sundt og kvalitetskontrolleret.

 • Information om Idestrup Vandværk

  Andelsselskabet Idestrup Vandværk fører løbende kontrol med både kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer og af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugeren for at sikre den bedst mulige kvalitet.

  Se mere under Vandkvalitet > Vandanalyser
 • Pas på vores grundvand

  Klimadebatten er på alles læber og i den forbindelse vil vi gerne slå et slag for vores grundvand. I 2022 indføres yderligere beskyttelsesområder omkring drikkevandsboringer.

 • Kalkknuser ombygget. Se nedenfor eller klik på mørkeblå knap.

Velkommen til Idestrup Vandværks hjemmeside.

Hjemmesiden indeholder de væsentligste oplysninger om Idestrup Vandværk og opfylder kravene til den information, der af vandværket skal stilles til rådighed for vandværkets forbrugere.

Kort om Idestrup Vandværk.

Idestrup Vandværk blev stiftet i 1935 og er siden udbygget, så det i dag udgør en moderne og driftsikker vandforsyning, der i Guldborgsund Kommunes vandforsyningsplan indgår som et kategori 1 vandværk.

Efter overtagelse af forbrugerne i Elkenøre strandområde, omfatter Idestrup Vandværk nu ca. 1200 forbrugere.

Hertil kommer forsyningen af 2 selvstændige områder, Orupgård og Brændte Ege, der køber deres vand hos Idestrup Vandværk.

NYT NYT - Måler Portal

Vi har på grundlag af vores fjernaflæste forbrugermålere taget Måler Portal i brug således, at hver enkelt forbruger kan fjernaflæse egen vandmåler(e). Det kan ske via App på telefon/tablet og i browser på PC.

App downloades fra Apstore i Apple eller Google Play i Android. Søg Målerportal og opret eller log ind i forbruger med forbrugernernummer og målernummer. Indstilling af alarmer for lækalarm (eks. løbende toilet) og brudalarm til SMS eller e-mail. Forbrugernummer og målernummer fremgår af  faktura fra vandværket.

I browser søges forbruger.målerportal.dk og tilsvarende indlogning og opsætning.

Meddelelser til Idestrup Vandværk.

Klik på KONTAKT i topmenuen, og skriv i felterne her. Kvittering sendes til den angivne afsender e-mail.
Email adressen i bunden af siden kan også benyttes.
Det er vigtigt, at ejerskifter og flytninger snarest oplyses.
Det henstilles, at flest mulige benytter betalingsservice via NETS. Her benyttes følgende:
PBS-nr.: 02712814  Debitor gr.nr.: 00001  Forbrugernr.: (ejendommens 9-cifrede nummer - fremgår af girokort)
Da Idestrup Vandværk har en aftale med Guldborgsund Forsyning om håndtering af måleraflæsninger, bør man sikre sig, at Guldborgsund Forsyning er tilmeldt i E-boks eller via e-mail, så aflæsningskortet, der udsendes primo december, modtages sikkert.

Vandværkets CVR nr.: 47257816.

Kalkknuser. 
Anlægget har været i drift siden oktober 2016.
Se mere under fanen Vandkvalitet > Kalkknuser.

Anlægget er i uge 9, 2022 ombygget, idet det rør, som ultralydssenderne er monteret på, er udskiftet til rustfrit stål i stedet for PE, hvilket leverandøren forventer effekten betragteligt forøget. Der er tale om et forsøg, og vi beder Jer forbrugere om at medvirke, ved at besvare et kort spørgeskema, der går direkte til leverandøren AMTech ApS.

Nærmere forklaring og skema findes på dette link: https://forms.gle/rp1gtEubNa1xk2SB6

I må fortsat gerne give jeres mening på vandværket eget svarskema, se herunder:

SVARSKEMA:  Indsend her.


Hjemmesiden senest opdateret d. 21. maj 2024 .