Eftergivelse af vandafgifter

 

Vandspild kan blive en rigtig dyr oplevelse. Hvis uheldet er ude, og der er lækket vand fra en skjult installation, er der mulighed for at få refunderet både vandafgiften til staten og vandværkets del af vandprisen. Men der skal være tale om læk fra en skjult instalation, og der skal være tale om en privat forbruger.

Reglerne er fastsat i skattelovgivningen, og der skal ansøges om fritagelse for betaling af vandet. Ansøgningen udfyldes af forbrugeren og attesteres af den VVS-installatør, der har repareret skaden. Det er vandværket, der enten afviser eller godkender ansøgningen.

Eftergivelse af kravet: Hvis kravet eftergives, skal det trækkes fra det anslåede årlige forbrug tillagt en selvrisiko på 300 kbm. vand.

Med andre ord: Såfrem vandtabet ved brud på en skjult installation er på 300 kbm. eller derunder, kan der ikke ske eftergivelse.

Hvis vandværket godkender en eftergivelse, skal godkendt ansøgning opbevares som dokumentation over for SKAT, ligesom den godkendte ansøgning indgår i vandværkets regnskab.

 

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand nr. 962 af 27. juni 2013, § 24.

Loven kan i sin helhed ses på Retsinformation via dette  link.

Ansøgningsskema med vejledning kan hentes  her.

 

Refusion af vandafledningsafgiften

Guldborgsund Forsyning har tilsvarende retningslinier for eventuel eftergivelse af afledningsafgiften for vand, der er spildt som følge af brud på skjult installation.

Nærmere vejledning og ansøgningsskema kan ses på Guldborgsund Forsynings hjemmeside via dette  link.

 

 

Et godt råd:

Det tilrådes i fritidshuse og andre boliger, der ikke benyttes i længere tid, at lukke for vandet ved hovedhanen.

Derved sikres, at brud i installationen ikke uopdaget udvikler sig til en ganske stor regning for spildt vand.