Samarbejde med andre vandværker

Idestrup Vandværk har indgået en samarbejdsaftaler med Væggerløse Vandværk, Marielyst Vandværk og Sdr. Kirkeby Vandværk.
Samarbejdsaftalerne indebærer bl.a., at vandværkerne gensidigt kan forsyne hinanden via en ringforbindelser f.eks. ved et teknisk nedbrud på et af vandværkerne. Det betyder en meget stor forsyningssikkerhed for forbrugerne. Der er vandmålere på alle ringforbindelser for kontrol af det gensidige forbrug.

Idestrup Vandværk har tillige tilsluttet sig et tankberedskab, der er i stand til at nødforsyne forbrugere fra transportable vandtanke, der opstilles centrale steder i forsyningsområdet.
Dette tankberedskab tages i anvendelse ved forurening på ledningsnettet.