Aflæsning af Vandmålere

Elektroniske flowmålere aflæses automatisk af vandværket ved radiosignal.

Dette sker i princippet 1 gang i timen, hvorved forbruget kan følges løbende, se herom på hjemmesidens forside.

Aflæsning til afregning af vandforbruget sker pr. 31. december og registreres i vandværkets forbrugsafrgnings-system FAS.

Det er dog tilrådeligt at aflæse vandmåleren jævnligt, eks. 1 gang månedligt, eller tilsvarende at følge forbruget på APP eller i browser.

Egentlig selvaflæsning vil således skulle finde sted i forbindelse med ejerskifte eller lign.

Der skal ikke længere indberettes aflæsning direkte til Guldborgsund Forsyning.