Forsyningsområde

Idestrup Vandværk forsyner ca. 1200 forbrugere, bestående af parcelhuse, forretninger, institutioner, skole, større og mindre landbrug og ca. 460 fritidshuse.
Hertil kommer 2 købere af vand, Orupgård og Brændte Ege.
Området, der forsynes, kan ses ved at følge dette  link!


Indvindingsområde

Idestrup Vandværk indvinder vand fra i alt 5 boringer. Hovedparten af indvindingen sker fra 4 boringer, Bramsted, Egebjerg, Orupgård og Tveden.
Boringen på vandværket er i reserve og kan el-forsynes fra vandværkets nødgenerator.